No4231女神杨晨晨Yome下班后私房半脱露粉色内衣开档黑丝诱惑写真71P杨晨晨秀人网

No4231女神杨晨晨Yome下班后私房半脱露粉色内衣开档黑丝诱惑写真71P杨晨晨秀人网

既溃宜八珍汤、十全大补汤、补中益气汤,因证用之。 又有不因杨梅后,无故掌心燥痒起皮,甚则枯裂微痛者,名掌心风。

羌活救昔汤最良,升麻川芎合羌防,牛蒡黄耆白芷翘,蔓荆桔梗人中黄。小儿腹痛有四因,食寒虫动痛相侵,停食感寒相兼痛,临证医治要详分。

肾善不午热,口和齿不干,小水清且白,夜卧静如山。肺虚受寒频咳嗽,橘皮散治效通仙,参贝苏叶陈皮桔,杏仁微炒去皮尖。

如大便、小水不通,即服琥珀散三、二贴催之,然后常服【方歌】制灵鸡蛋治马刀,鸡子一个入斑蝥,纸封蒸熟去壳药,上为极细末,每服三钱。加味当归活血汤,痘色干桔服最良,四物红花共紫草,加人芩连生大黄。

阴囊肿大邪气凝,风痒湿坠热多疼,疏风五苓导赤散,偏坠守效尤最灵。犹不若十一十二月之尤可种也,然当回种之时,亦有不可种者,如春应温而反寒,夏应热而反凉,秋应凉而反热,冬应寒而反温,当其时而非其气,是天地不正之气也,常人感染则成时疫,小儿调理末遑,况敢言种痘乎,倘或遇此,只宜稍避,俟时气平定再为议种,方保万全,亦有未种之时,天时甚正,既种之后,忽尔寒暄不时,此又人事所遇不齐,偶而变气,出乎意外者也,则宜屋中适其寒温顺会天时,常烧辟秽香,饮食起居,更加谨慎,可保无恙,种痘者宜<目录>卷五\编辑幼科种痘心法要旨下苗之日,必择成日开口栽种日,及天合天月二德日则吉,倘三者不能兼备,即成开之日方可,若值人神所在之日,忌不可种。

柴胡清肝治肝疳,银柴栀子翘胡连,生地赤芍龙胆草,青皮甘草一同煎。凡痘属阴寒者,身肢不热,口鼻皆冷,面唇尿溺爪甲,色现青白也,厥冷难回者,谓四肢厥冷不能即温也,灰白即无晕者,谓痘色灰白,根脚无红晕也,此皆属阴寒之证也。

Leave a Reply