Vol071嫩模沈蜜桃miko心愿旅拍私房情趣内衣低胸内衣完美诱惑写真42P沈蜜桃花の颜

Vol071嫩模沈蜜桃miko心愿旅拍私房情趣内衣低胸内衣完美诱惑写真42P沈蜜桃花の颜

凡此方外不传之秘,叙曰∶有因而自汗,非病也,所谓阳之汗以天地之雨名之,乃阴阳和而雨泽降也。如春加防风,夏加苦参,秋冬加吴茱萸,乃经所谓升降浮沉则顺之,寒热温凉则逆之耳!《诗》曰∶陟彼阿丘,言采其虻。

升麻消风,发散疮痍。母既病久,婢仆数见捶挞,心怀忿焉。

丹溪曰∶产后宜大补气血。陶隐君曰∶通可以去滞,泻可以去秘,滑可以去着。

或叩之,答曰∶噎因甘起,故以楮实汤治之。例之相道焉,国内空虚,则宜惠养元气,恶能黩武?

涩能去滑,故用诃子。 乃鹿茸者,取其为血气之属,得阴气之最完,故用之以为补肾填精益髓之品耳。

晋·盛彦之母失明,食必自哺。刘大用视之曰∶吾行其证矣,先与药一服,取数珠一串来。

Leave a Reply