Baby安爆炸般的粉嫩诱惑来袭40PBaby安推女神

Baby安爆炸般的粉嫩诱惑来袭40PBaby安推女神

内伤发热,时热时止;外感发热,热甚不休;内伤恶寒,得暖便解;外感恶寒,虽浓衣烈火不除;内伤恶风,不畏其风,反畏隙风;外感恶风,见风便恶;内伤头痛,乍痛乍止;外感头痛,连痛不休,直待表邪传里方罢;内伤有湿,或不作渴,或心火乘肺,亦作燥渴;外感须二三日外表热传里,口方作渴;内伤则热伤气,四肢沉困无力,倦怠嗜卧;外感则风伤筋,寒伤骨,一身筋骨疼痛;内伤则短气不足以息;外感则喘壅气盛有余;内伤则手心热;外感则手背热。此大毒类聚为丸,善用之,则能定祸乱于升平;不善用之,则虚人真气。

《千金翼》用治虚劳,《外台》用治肺痿,究竟本方所治亦何止二病哉。经曰∶行水渍之,和其中外,可使毕已。

肾主五液,肾水一亏,则五液皆涸,故上见口渴,下见燥结也。 夫去其灼阴之火,滋其济火之水,则肾间之精血日生矣。

邪入于里,故脉实。每晨酒服一大匙,不能饮者熟水调。

茯苓甘淡,可以益土而伐肾邪;桂枝辛热,可以益火而平肾气;甘草、大枣之甘,可以益脾,益脾所以制肾也。 温此足厥阴药也。

上下溢于皮肤,故为肿。人之以疾病死而得终其天年者,虽不幸犹幸也。

Leave a Reply