Vol111巨乳嫩模小尤奈马尔代夫旅拍连体比基尼秀豪乳撩人诱惑23P小尤奈画语界

Vol111巨乳嫩模小尤奈马尔代夫旅拍连体比基尼秀豪乳撩人诱惑23P小尤奈画语界

夫一水不胜五火,故鼻流清涕,盖气并于鼻,冲风涕下而不止。若畏而不回阳,是自寻其意也。

然阳明热极,热蒸于外,亦有大汗如雨一条,须有阳症病情足征。论节令也可,论气机流行也可。

大便硬,小便数者,不可下,乃脾约丸证也。 若胃肠素亏,必增其害,不可不知也。

但大热大休一条,审察其人烦燥饮冷有神者,以调胃承气治之。揭太阳以言气之始,论厥阴以言气之终,昼夜循环,周而复始。

邪有阴邪、客邪在脏,或在里之谓也。所以饮食健旺之人,肌肉丰隆,精神倍加,由其盗得天地生物之真气独厚也。

 况一切祛风化谈之品,皆是耗散元气之斤,未有不立增其病者。 推其意,以为午后属阴,即为阴虚,就不知午后、夜间正阴盛之时,并非阴虚之候。

Leave a Reply